תקנון פעילות מבצע עמדות טעינה - EV-Edge

תקנון פעילות מבצע עמדות טעינה

  1. הגדרות
  1. אופן השתתפות בפעילות
  1. הצהרות והתחייבויות המשתתף
  1. בחירת הזוכה
  1. איתור הזוכים
  1. הפרסים ומימושם
  1. אחריות
  1. שונות
לחץ על "השווה בין דגמים" במוצר הרצוי להשוואה